13 Şubat 2012 Pazartesi

DEPREMLERİN NEDENLERİ NELERDİR?

DEPREMLERİN NEDENLERİ NELERDİR?
Depremlerin Oluşumunda Etkili Olan faktör Tektonik yapıdır.Tektonik yapısında deprem üreten uzun ve aktif fay hatları bulunan ülkelerde depremler yaygın olarak görülür.

METEOROLOJİK ERKEN UYARI SİSTEMLERİ NEDİR?

METEOROLOJİK ERKEN UYARI SİSTEMLERİ NEDİR?
Ani sel tahmininde, öncelikle gelecekteki hava durumu ve buna bağlı olarak gelişecek olan yağış miktarının bilinmesi önemlidir. Sel gözlemi yapılan alanlara, yağış esnasında düşebilecek su miktarı meteoroloji radarları ile tespit edilerek, en fazla bir saat öncesinden "sel uyarısı" yapmak mümkündür. Bu sistem sayesinde bilgilendirilmiş insanlar bu tehlikeye karşı hazırlıklı olduklarından, paniğe kapılmadan tehlike bölgesinden uzaklaşabilirler.
Barajlar ve tam olarak kontrol edilemeyen büyük nehirlerde görülen  (ani olmayan) sellerin tahmini ise günler öncesinden mümkündür.

Bunun için nehir ve nehirleri besleyen derelerde ne kadar su olduğu, son zamanlarda nehirlerin su toplama havzalarına ne kadar yağış düştüğü ve daha ne kadar yağış düşmesi beklendiği konusunda çalışmalar ve çeşitli tahminler yapılmaktadır.

ABD ve Japonya gibi bu alanda teknolojileri gelişmiş ülkelerde bile fırtınalar önemli hasarlara neden olabiliyor ve can kaybına yol açabiliyor.  Eğer okyanuslara açık ve Türkiye'den çok daha şiddetli fırtınalarla karşı karşıya kalan bu ülkelerde erken uyarı sistemi olmasaydı can ve mal kaybı daha büyük olurdu. Türkiye'de,   aşırı yağışların oluşturacağı muhtemel tehlikeleri Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı bültenler ve basın yayın yoluyla halka zamanında duyurulmaktadır.


SEL VE TAŞKINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER NELERDİR?

SEL VE TAŞKINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER NELERDİR?
Akarsu havzaları ağaçlandırılmalı,
Taşkın önleme ve su seviyesini kontrol etme amaçlı barajlar yapılmalı,
Taşkın sahalarındaki yerleşmeler başka alanlara kaydırılmalı ve yeni yerleşmelere izin verilmemeli, 
Taşkınların zararını azaltmak amacıyla eğitim ve bilinçlendirme,  
Sel ve taşkınlara karşı erken uyarı sistemleri kurulmalı, 
Nehir yataklarına taşkın setleri ve yatak temizleme çalışmaları yapılmalı,
Akarsuların doğal drenaj sistemi değiştirilmemeli,
Akarsu yataklarına dökümler ile yatak dolguları durdurulmalı,
Akarsu yatak kesitleri küçültülmemelidir.

ÜLKEMİZDE SON YILLARDA SELLERİN DAHA FAZLA CAN KAYBINA YOL AÇMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

ÜLKEMİZDE SON YILLARDA SELLERİN DAHA FAZLA CAN KAYBINA YOL AÇMASININ NEDENLERİ NELERDİR?
ÇARPIK KENTLEŞME, YANLIŞ ARAZİ KULLANIMI VE ALT YAPININ YETERLİ OLMAMASI VEYA YETERSİZ KALMASI.
ÜLKEMİZDE GENEL OLARAK BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN SON YILLARDA FAZLACA TAHRİP EDİLMESİ,
SEL TEHLİKESİ ANINDA İNSANLARIN DOĞRU VE ZAMANINDA UYARILMASINI SAĞLAYACAK UYARI SİSTEMİNİN OLMAMASI.

TÜRKİYE’DE SEL VE TAŞKINLARIN ETKİLİ OLDUĞU YERLER NERELERİDİR?

TÜRKİYE’DE SEL VE TAŞKINLARIN ETKİLİ OLDUĞU YERLER NERELERİDİR?

Ülkemizde depremlerden sonra en büyük ekonomik kayıplara neden olan doğal afetler Sel ve Taşkınlardır.

YAĞIŞIN FAZLA VE YAPILAŞMANIN YAYGIN OLDUĞU KIYI BÖLGELERİMİZDE (ÖZELLİKLE KARADENİZ BÖLGESİ) Sel ve Taşkınlar en fazla ekonomik hasara neden olan doğal afetlerden biridir.

İstanbul, İzmir, Bartın, Hatay, Gaziantep ve Trabzon'da meydana gelen seller, 100 milyon doların üzerine kayıp yaratmıştır.
***Türkiye’de kışın görülen seller cephesel ve orografik yağışlarla ilgili iken yaz aylarında görülen seller ise konveksiyonel yağışlarla ilgilidir. İlkbahar selleri ise kar erimeleri sonucunda meydana gelmektedir.

Ülkemizde son yıllarda sellerin daha fazla can kaybına yol açmasının nedenleri:
Çarpık kentleşme, yanlış arazi kullanımı ve alt yapının yeterli olmaması veya yetersiz kalması.
Ülkemizde genel olarak bitki örtüsünün son yıllarda fazlaca tahrip edilmesi,
Sel tehlikesi anında insanların doğru ve zamanında uyarılmasını sağlayacak uyarı sisteminin olmaması.


Yurdumuzdaki en yoğun taşkın alanları:
Marmara Bölgesinde; Meriç Havzası ve ovası, Susurluk havzası, Sakarya Havzası,
Karadeniz Bölgesinde; Yenice havzası, Bartın Çayı havzası, Sinop Çevresi, Bafra Ovası, Yeşil ırmak deltası ve iç kesimdeki Kelkit Havzası, Amasya, Tokat, Çorum ovaları, Tüm doğu Karadeniz kıyıları, Çoruh havzası,
İç Anadolu’da; Delice havzası ( Kızılırmak kolu), Yukarı Sakarya Ovaları, Yukarı Kızılırmak havzası,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da; Fırat, Dicle ve kolları üzerindeki alçak ovalarda,
Akdeniz Bölgesinde; Amik ovası, Seyhan, Ceyhan havzaları ve Çukurova, Göksu havzası ve deltası, Antalya Ovası, Göller yöresindeki çöküntü alanları ve polyeler,
Ege Bölgesinde; Gediz, Büyük ve küçük Menderes havzaları ve Bakırçay havzası 

BANGLADEŞ, SEL FELAKETLERİNDEN NİÇİN DÜNYA'NIN DİĞER ÜLKELERİNDEN DAHA FAZLA ZARAR GÖRMEKTEDİR?

BANGLADEŞ, SEL FELAKETLERİNDEN NİÇİN DÜNYA'NIN DİĞER ÜLKELERİNDEN DAHA FAZLA ZARAR GÖRMEKTEDİR? (gelişmemiş ülkeler olarak düşünebiliriz)
Ülkenin çok alçak ve düzlük olması,   
Çok yağışlı bir iklim bölgesinde yer alması (muson iklimi),
Ülkenin nüfusunun sayı ve yoğunlukça çok olması,( Km ye 500- 1000 kişi arasında bir yoğunluk)
Bilinçsizce bozulan doğal denge,
Ormanların yok edilmesi ile yağan yağışların nehirlere kısa sürede karışarak taşkına neden olması.  
Bu ülkede insanların felaketlere karşı eğitim seviyesinin yetersiz olması,  
Ülkenin selleri, önleme, erken uyarı vb teknolojileri yeterince gerçekleştirememiş olması.

DÜNYADA SEL VE TAŞKINLARIN ETKİLİ OLDUĞU YERLER NERELERİDİR?

DÜNYADA SEL VE TAŞKINLARIN ETKİLİ OLDUĞU YERLER NERELERİDİR?

Dünya üzerinde sel ve taşkınların meydana geldiği ülkeler:
Asya’da; Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Tayland, Laos, Vietnam, Filipinler, G. Ve K.Kore, Japonya, Malezya, ; Bhutan, Nepal, Yemen, Türkiye
Avrupa’da; Portekiz, İtalya, Macaristan, Romanya,
Afrika’da; Cezayir, Sudan, Somali, Mozambik, Zimbabwe, Güney Afrika Cumhuriyeti,
Amerika’da; Meksika, Küba, Guatemala, Nikaragua, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Panama, Kolombiya, Venezuela, Guyana, Surinam, Brezilya, Ekvator, Peru, Paraguay, Uruguay,


Bangladeş, sel felaketlerinden niçin Dünya'nın diğer ülkelerinden daha fazla zarar görmektedir? (gelişmemiş ülkeler olarak düşünebiliriz)
Ülkenin çok alçak ve düzlük olması,   
Çok yağışlı bir iklim bölgesinde yer alması (muson iklimi),
Ülkenin nüfusunun sayı ve yoğunlukça çok olması,( Km ye 500- 1000 kişi arasında bir yoğunluk)
Bilinçsizce bozulan doğal denge,
Ormanların yok edilmesi ile yağan yağışların nehirlere kısa sürede karışarak taşkına neden olması.  
Bu ülkede insanların felaketlere karşı eğitim seviyesinin yetersiz olması,  
Ülkenin selleri, önleme, erken uyarı vb teknolojileri yeterince gerçekleştirememiş olması.

SEL VE TAŞKINLARIN SONUÇLARI NELERDİR?

SEL VE TAŞKINLARIN SONUÇLARI NELERDİR?

Doğal Sürece Etkileri:
1.Tarım arazilerinin sular altında kalması
2.Ekolojik yapının bozulması
3.Sel sularıyla taşınan malzemeler bağ, bahçe ve tarlaların üzerini örterek tarım topraklarında verimsizliğe yol açar.
4.Kütle hareketleri
5.Erozyon

***SEL VE TAŞKINLAR CAN KAYIPLARI VE EKONOMİK KAYIPLARA NEDEN OLUR.

SEL VE TAŞKINLARIN NEDENLERİ NELERDİR?

SEL VE TAŞKINLARIN NEDENLERİ NELERDİR?
1.Yağış Miktarı ve Özelliği
(Kısa sürede çok fazla miktara ulaşan sağanak karakterli yağış rejimi)
2.Bitki Örtüsü (doğal bitki örtüsünün tahribatı,orman ve meraların tahrip edilmesi)
3.Yanlış Arazi Kullanımı (çarpık şehirleşme, sel ve dere yataklarındaki yapılaşma yada su akışının engellenmesi,dere yataklarına çöp ve moloz dökülmesi,dere yataklarının yol haline getirilmesi ve daraltılması)
4.Jeomorfolojik Özellikler
a)Yükselti  b)Eğim   c)Bakı
(Yüzey şekillerinin ve özellikle eğim şartlarının sel ve taşkın için uygun olması)
5.Drenaj Özelliği
a)Yatak Özellikleri     b)Drenaj sistemi
(Akarsu drenaj sisteminin havzaya düşen yağışın aynı anda, kısa mesafelerde bir araya toplanmasını sağlayacak özellikte olması)
6.Toprak özelliklerinin yağış ile gelen suyun zemine sızmasını azaltan yapıda olması.

***Sel ve taşkınların meydana gelmesinde özellikle Yanlış Arazi kullanımının önemi son derece büyüktür.

Sel ve taşkınların yüzey şekilleri ile ilişkisi:
Eğimli sahalarda suların akışa geçme süresi kısa ve hızlı aktıkları için sel ve taşkın tehlikesi daha fazladır.
Akarsuyun drenaj tipi dairesel şekilde olması yan kollardan gelen suların aynı anda toplanmasına ve ani taşkın olmasına neden olmaktadır.
Yüksek sahalar daha fazla yağış almaları akışa geçen suyun fazla olmasına neden olurken alçak düzlük sahalarda ise akarsu yatakları sığlaşmakta ve özellikle de toplanan en fazla sular buralara gelince taşkın olmaktadır.

Sel ve taşkınların meydana gelmesinde insanın etkisi:
İnsanların bitki örtüsünü yok ederek suyun akışını hızlandırması,
Betonlaşma ile suyun toprak tarafından emiliminin azaltılması,
Alt yapının yetersiz olması,
Yanlış Arazi Kullanımı (çarpık şehirleşme, sel ve dere yataklarındaki yapılaşma yada su akışının engellenmesi,dere yataklarına çöp ve moloz dökülmesi,dere yataklarının yol haline getirilmesi ve daraltılması)
Sel ve taşkın risklerine karşı yeterli önlem alınmaması, sel ve taşkınlara hazırlıklı olmamak yoluyla bu afetin artması veya azalmasında etkili olmaktadır.

SEL VE TAŞKINLAR NEDİR?

SEL VE TAŞKINLAR NEDİR?
Sel, bir bölgede toprağı belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan; ani, büyük ve düzensiz su akıntılarına verilen isimdir. Bir akarsu veya denizgöl gibi büyük su kitleleri kimi zaman fazlasıyla suyla yüklenir, bunun sonucunda taşarak yatağından çıkar ve "sel" adı verilen bir doğal felakete neden olur.

12 Şubat 2012 Pazar

ŞİDDETLİ RÜZGÂRLAR VE FIRTINALARIN SONUÇLARI NELERDİR?

ŞİDDETLİ RÜZGÂRLAR VE FIRTINALARIN SONUÇLARI NELERDİR?
1.Can ve mal kayıpları
2.Şiddetli yağış
3.Deniz seviyesinin yükselmesi ve bunun sonucu olarak oluşan su baskınları
4.Ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkilenmesi
5.Tarım ürünlerinin zarar görmesi
6.Toprak Kaymaları
7.Su baskınları, sel ve taşkınlar

Şiddetli rüzgârlar ve fırtınaların bünyelerine aldıkları nem yüksek irtifada yoğuşarak şiddetli yağmurlara dönüşür. Kasırga karaya ulaştığında giderek hız kaybetse de şiddetli rüzgârlar ve yağışlarla büyük hasara neden olabilir. Deniz seviyesi birkaç metre yükselir, bu da su baskınlarına yol açar. 

ÜLKEMİZDE KASIRGA VE TAYFUN GİBİ ŞİDDETLİ RÜZGÂRLARIN GÖRÜLMEMESİNİN NEDENİ NEDİR?

ÜLKEMİZDE KASIRGA VE TAYFUN GİBİ ŞİDDETLİ RÜZGÂRLARIN GÖRÜLMEMESİNİN NEDENİ NEDİR?
***ÜLKEMİZDE KASIRGA VE TAYFUN GİBİ ŞİDDETLİ RÜZGÂRLAR GÖRÜLMEZ. ÜLKEMİZDE KASIRGA VE TAYFUN GİBİ ŞİDDETLİ RÜZGÂRLARIN GÖRÜLMEMESİNİN NEDENİ; ÜLKEMİZİN COĞRAFİ KONUMUDUR. ÜLKEMİZİN COĞRAFİ KONUMU GEREĞİ; ÜLKEMİZ VE ÇEVRESİNDEKİ ALANLAR TROPİKAL ALÇAK BASINÇ ALANLARININ OLUŞUMUNA UYGUN DEĞİLDİR. DOLAYISIYLA BU SÜPER ALÇAK BASINÇ ALANLARI OLUŞMAYACAĞI İÇİN KUVVETLİ RÜZGÂRLAR OLUŞAMAZ.

DÜNYADA ŞİDDETLİ RÜZGÂRLAR VE FIRTINALARIN ETKİLİ OLDUĞU YERLER NERELERİDİR?

DÜNYADA ŞİDDETLİ RÜZGÂRLAR VE FIRTINALARIN ETKİLİ OLDUĞU YERLER NERELERİDİR?

Bu tropikal fırtınalar, özellikle TROPİKAL KUŞAĞA YAKIN OLAN OKYANUSLARA KOMŞU ALANLARDA yılın belli dönemlerinde belli bölgelerde ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Hint Okyanusu'nda ocak-mart ayları arasında, Florida'da haziran-kasım ayları arasında görülür. Bir hafta etkili olabilir.
***ÜLKEMİZDE KASIRGA VE TAYFUN GİBİ ŞİDDETLİ RÜZGÂRLAR GÖRÜLMEZ. ÜLKEMİZDE KASIRGA VE TAYFUN GİBİ ŞİDDETLİ RÜZGÂRLARIN GÖRÜLMEMESİNİN NEDENİ; ÜLKEMİZİN COĞRAFİ KONUMUDUR. ÜLKEMİZİN COĞRAFİ KONUMU GEREĞİ; ÜLKEMİZ VE ÇEVRESİNDEKİ ALANLAR TROPİKAL ALÇAK BASINÇ ALANLARININ OLUŞUMUNA UYGUN DEĞİLDİR. DOLAYISIYLA BU SÜPER ALÇAK BASINÇ ALANLARI OLUŞMAYACAĞI İÇİN KUVVETLİ RÜZGÂRLAR OLUŞAMAZ.

ŞİDDETLİ RÜZGÂRLAR VE FIRTINALARIN NEDENLERİ NELERDİR?

ŞİDDETLİ RÜZGÂRLAR VE FIRTINALARIN NEDENLERİ NELERDİR?
Kasırga, hortum ya da tayfun tropikal alçak basınç etkisi ile oluşmaktadır.

ŞİDDETLİ RÜZGÂRLAR VE FIRTINALAR (KASIRGA-HORTUM-TAYFUN) NEDİR?

ŞİDDETLİ RÜZGÂRLAR VE FIRTINALAR (KASIRGA-HORTUM-TAYFUN) NEDİR?
Hızı 63km/saat veya daha fazla olan rüzgarlar fırtına şeklinde afet meydana getiririr. Rüzgarın hızı 120 km/saate çıkarsa KASIRGA, hızlı bir şekilde dönen hava kolonlarının bulunduğu hava sistemine de hortum adı verilir.
Kasırga, hortum ya da tayfun aynı meteorolojik olayı anlatmakta kullanılan sözcüklerdir.

ORMAN YANGINLARININ SONUÇLARI NELERDİR?

ORMAN YANGINLARININ SONUÇLARI NELERDİR?
Ekolojik Dengenin Bozulması ( Ormanda yaşayan canlı türlerinin yok olması, kuraklık ve iklim değişikliği)
Can ve Mal Kayıpları

ÜLKEMİZDE MUĞLA, ANTALYA VE İZMİR’DE ÇOK SAYIDA ORMAN YANGINI ÇIKMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

ÜLKEMİZDE MUĞLA, ANTALYA VE İZMİR’DE ÇOK SAYIDA ORMAN YANGINI ÇIKMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

Nemin azlığı ve yaz kuraklığına bağlı olarak toprağın ve bitkilerin kuru bir özellik göstermesi,
Tutuşmaya müsait kızılçam ağaçlarının ince yapraklarının yaz kuraklığı ile birlikte çabuk alev alabilmesi, Yine bu özelliklerinin yanında rüzgâr alma durumlarının fazla olmasıdır.

ÜLKEMİZDE ORMAN YANGINLARININ SAYILARININ ARTMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

ÜLKEMİZDE ORMAN YANGINLARININ SAYILARININ ARTMASININ NEDENLERİ NELERDİR?
Şehir yaşantısından kaçan insanların piknik yapmak, eğlenmek ve dinlenmek için ormanlık alanları tercih etmeleri ve bu rekreasyon faaliyetleri sırasındaki ihmal ve dikkatsizlikler nedeniyle orman yangınlarının meydana gelmesi,
Enerji nakil hatlarının yaygınlaşmasına bağlı olarak ortaya çıkan kazaların artması,
Yer açma amacıyla orman yangınlarının kasıtlı olarak çıkarılmasıdır.

TÜRKİYE’DE ORMAN YANGINLARI ETKİLİ OLDUĞU YERLER NERELERİDİR?

TÜRKİYE’DE ORMAN YANGINLARI ETKİLİ OLDUĞU YERLER NERELERİDİR?

*** Ülkemizdeki orman yangınlarının büyük bir kısmı Kahraman Maraş’tan başlayıp Akdeniz ve Ege kıyılarını takip eden ve İstanbul’a kadar uzanan alanda görülmektedir. Bu durumun nedeni yazların kurak geçmesi ve bu alanlardaki orman varlığıdır.

Ülkemizde Orman Yangınlarının Sayılarının Artmasının Nedenleri:
Şehir yaşantısından kaçan insanların piknik yapmak, eğlenmek ve dinlenmek için ormanlık alanları tercih etmeleri ve bu rekreasyon faaliyetleri sırasındaki ihmal ve dikkatsizlikler nedeniyle orman yangınlarının meydana gelmesi,
Enerji nakil hatlarının yaygınlaşmasına bağlı olarak ortaya çıkan kazaların artması,
Yer açma amacıyla orman yangınlarının kasıtlı olarak çıkarılmasıdır.Ülkemizde Muğla, Antalya ve İzmir’de çok sayıda orman yangını çıkmasının nedenleri:
Nemin azlığı ve yaz kuraklığına bağlı olarak toprağın ve bitkilerin kuru bir özellik göstermesi,
Tutuşmaya müsait kızılçam ağaçlarının ince yapraklarının yaz kuraklığı ile birlikte çabuk alev alabilmesi, Yine bu özelliklerinin yanında rüzgâr alma durumlarının fazla olmasıdır.

DÜNYA’DA ORMAN YANGINLARININ ETKİLİ OLDUĞU YERLER NERELERİDİR?

DÜNYA’DA ORMAN YANGINLARININ ETKİLİ OLDUĞU YERLER NERELERİDİR?

Orman yangınları dünya üzerinde özellikle yazları sıcak ve kurak geçen iklim bölgelerinde etkilidir. (Akdeniz ve Yarı Kurak Karasal İklim bölgeleri)

ORMAN YANGINLARININ NEDENLERİ NELERDİR?

ORMAN YANGINLARININ NEDENLERİ NELERDİR?

1.İnsan Faktörü:
a. Ormanda güvenlik tedbiri almadan ateş yakmak.
b. Yakılan ateşi söndürmeden bırakmak. Özellikle mangal için yakılan ateşin söndürülmeden bırakılması.
c. Sönmemiş sigara izmariti ve kibriti yere atmak.
d. Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen otları veya tarla anızını yakmak.
e. Gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşmak.
f. Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmak, güneş ışığının camdan yansıyarak otları yakması.
g. Çocukların orman içinde ateşle oynamaları
h.Eğlence veya gösteri için ormanda ateşle bir şeyler yapılması ateş yakılması
i.Yere atılan camların çimenlere yansıması ve ateş çıkması.
k.Enerji nakil hatlarından çıkan kıvılcımlar
j.Kasıtlı çıkarılan orman yangınları
-.Orman içinde veya bitişiğindeki tarla veya otlakları genişletmek.
-.Orman içinde yapılan kanunsuz işleri gizlemek için çıkarılan yangınlar.
-.Yabani hayvanları uzaklaştırmak.
-.İş ve çıkar elde etmek.

2. İklim Özellikleri:
a)Sıcaklık***
b)Rüzgar***
c)Nem***  
d)Basınç 
e)Yıldırım


3. Volkanik Olaylar

4. Jeomorfolojik Özellikler:
a)Engebe    
b)Eğim  
c)Toprak Özellikleri     
d)Bakı
(ENGEBE, EĞİM VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ YANGININ YAYILMASINDA ETKİLİ OLUR)


Ölü örtü, alt tabakada bulunan ot, çayır bitkileri, çeşitli çalılar, enkaz, kesim artıkları, ağaç ve ağaççık gibi yanıcı maddelerin inceliği-kalınlığı, miktarı, cinsi, devamlılığı ve rutubeti gibi özellikler yanma olayını etkiler.

İklim Özellikleri: Yağış, nisbi nem, sıcaklık ve rüzgâr hızı yangını etkiler. Nisbi nemin saat 10.00' da % 40 ve daha düşük olması, nemin 1-2 saat gibi kısa zaman diliminde % 20' den fazla düşüş göstermesi hallerinde mutlaka yangın çıkmaktadır. Ayrıca rüzgar hızının 20 Km/saat ve üzerinde oluşu, kurak geçen yaz günleri yangını körükler. Bunun için yangın organizasyonu içindeki ilgililer Meteoroloji' den sıcaklık, nisbi hava nemi ve rüzgâr hızını ihtiva eden hava raporunu her gün saat başı almalıdırlar.

Jeomorfolojik Özellikler: Bakı, yükseklik, arazi eğimi, arazi şekli (roliyef), dar dere, kutu derelerdir. Doğrudan deniz rüzgârlarına açık alanlar, ada, yarımada durumunda olan sahalarda yangın surat kazanır, Bakı durumu da: yangın tehlikesi yönünden güney, batı, doğu ve kuzey yamaçlar olmak üzere öncelik sıralaması yapılır. Arazi yapısı yangının söndürülmesini zorlaştırabilir.

ÜLKEMİZDE KURAKLIĞIN ETKİLİ OLDUĞU ALANLAR YERLER NERELERİDİR?

ÜLKEMİZDE KURAKLIĞIN ETKİLİ OLDUĞU ALANLAR YERLER NERELERİDİR?

DÜNYADA KURAKLIĞIN ETKİLİ OLDUĞU YERLER NERELERİDİR?

DÜNYADA KURAKLIĞIN ETKİLİ OLDUĞU YERLER NERELERİDİR?

Dünyada kuraklığın dağılışını etkileyen faktörler:
Belli bölgelerde enlem ve genel hava dolaşımı, ayrıca denizden uzak kara içlerindeki yarı kurak bölgelerde ve insanların doğal dengeyi bozduğu alanlarda yoğunlaşmıştır.

Dünya üzerinde küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak her yerde görülebilmektedir.

KURAKLIKTAN KORUNMAK, ZARARLARINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN NE TÜR TEDBİRLER ALINABİLİR?

KURAKLIKTAN KORUNMAK, ZARARLARINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN NE TÜR TEDBİRLER ALINABİLİR?
İnsanları kuraklık nedenleri, etkileri ve sonuçları konusunda bilinçlendirmek eğitmek,
Doğanın korunması ve su kaynaklarının tasarruflu şekilde kullanılması sağlamak,
Kuraklığın gelişimi, günlük/aylık olarak takip edilerek, kurak ve nemli alanların ve bunların şiddetinin yerel dağılımı hakkında doğru ve zamanında bilgi sahibi olunması için, ülkemizde bir kuraklık izleme ve erken uyarı sistemi kurulmalıdır.
Kuraklığın yakın gelecekte ülkemizdeki yağışlar ve dolayısı ile yüzey ve yeraltı suları üzerinde daha sık etkili olması beklenmeli ve buna göre çözümler geliştirilmelidir.
Tarım için birçok yerde sulama gereği ortaya çıkacaktır. Geleneksel tarım ürünleri yerine daha sıcak ve kuru iklim şartlarına uygun tarım ürünlerine geçiş de bir zorunluluk halini alabilecektir.
Ayrıca suyun fazla olduğu yerlerden, kuraklığın hüküm sürdüğü bölgelere taşınması,
Bunun için “Küresel İklim Değişiminin Su Kaynaklarına Olası Etkileri” üzerine ülkemizde de gerekli bilimsel çalışmaların yapılabilmesi için bilim insanlarımızın teşvik edilerek özendirilmesi gerekmektedir.
Modern Hava Durumu programları ile çiftçilerin mevcut kuraklık şartları hakkında fikir sahibi olabilmesi için özellikle yağışlar, o günün normal değerleri ile karşılaştırılarak verilmelidir.
Kuraklık konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmeli.
Ormanlar başta olmak üzere bitki örtülerini korumak ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak,

KURAKLIĞIN DOLAYLI ETKİLERİ NELERDİR?

KURAKLIĞIN DOLAYLI ETKİLERİ NELERDİR?
1.Açlık
2.İnsan ve hayvan ölümleri
3.Ekonomik kayıplar
4.Sosyal huzursuzluk
5.Göç

KURAKLIĞIN DOĞRUDAN ETKİLERİ NELERDİR?

KURAKLIĞIN DOĞRUDAN ETKİLERİ NELERDİR?
1.Tarımsal ürünlerde azalma
2.Otlaklarda ve ormanlık alanlarda azalma
3.Yangınlarda artma
4.Akarsu ve yer altı su seviyesinde düşme
5.Hayvanların ölüm oranında yükselme
6.Balık türlerinin zarar görmesi veya yok olması

KURAKLIĞIN DOĞAL SÜRECE ETKİLERİ NELERDİR?

KURAKLIĞIN DOĞAL SÜRECE ETKİLERİ NELERDİR?
1.Tarımsal ürünlerde azalma
2.Otlaklarda ve ormanlık alanlarda azalma
3.Yangınlarda artma
4.Akarsu ve yer altı su seviyesinde düşme
5.Hayvanların ölüm oranında yükselme
6.Balık türlerinin zarar görmesi veya yok olması 

KURAKLIĞIN SONUÇLARI NELERDİR?

KURAKLIĞIN SONUÇLARI NELERDİR?

Kuraklığın Doğal Sürece Etkileri Nelerdir?
1.Tarımsal ürünlerde azalma
2.Otlaklarda ve ormanlık alanlarda azalma
3.Yangınlarda artma
4.Akarsu ve yer altı su seviyesinde düşme
5.Hayvanların ölüm oranında yükselme
6.Balık türlerinin zarar görmesi veya yok olması

Kuraklığın etkileri doğrudan ya da dolaylı olabilir.

Kuraklığın Doğrudan Etkileri Nelerdir?
1.Tarımsal ürünlerde azalma
2.Otlaklarda ve ormanlık alanlarda azalma
3.Yangınlarda artma
4.Akarsu ve yer altı su seviyesinde düşme
5.Hayvanların ölüm oranında yükselme
6.Balık türlerinin zarar görmesi veya yok olması

Kuraklığın Dolaylı Etkileri Nelerdir?
1.Açlık
2.İnsan ve hayvan ölümleri
3.Ekonomik kayıplar
4.Sosyal huzursuzluk
5.Göç

KURAKLIĞIN ETKİSİNİ ARTTIRAN FAKTÖRLER NELERDİR?

KURAKLIĞIN ETKİSİNİ ARTTIRAN FAKTÖRLER NELERDİR?
1.Yüksek sıcaklık
2.Şiddetli rüzgâr
3.Düşük nem miktarı 

KURAKLIĞIN NEDENLERİ NELERDİR?

KURAKLIĞIN NEDENLERİ NELERDİR?
Yağışların kaydedilen normal seviyenin altına düşmesi sonucu arazi ve su kaynaklarının bu durumdan olumsuz etkilenmesi ve hidrolojik dengede bozulmanın gerçekleşmesi ile kuraklık yaşanır. Kuraklık yavaş gelişir, fakat etkisi uzun sürer. Meteorolojik karakterli doğal afetler içinde tahmini en zor olanıdır. Etkileri diğerlerine göre daha geniş kapsamlıdır.

TÜRKİYE’DE AŞIRI SICAKLAR VE SOĞUKLARIN OLUŞUMU NASILDIR?

TÜRKİYE’DE AŞIRI SICAKLAR VE SOĞUKLARIN OLUŞUMU NASILDIR?
***Türkiye, etkilendiği hava kütleleri, basınç yapılarının özelliği, genel fiziki coğrafya koşulları ve bulunduğu enlem derecesi nedeniyle aşırı sıcak ve soğuklar ile kuraklığın sıkça görülebildiği bir ülkedir. Sibirya kökenli karasal kutbi hava kütlesi ile denizel kutbi hava kütlesinin etkilemesi aşırı soğuk hava dalgasının yaşanmasına neden olur. Bu durum insanların ve diğer canlıların yaşamlarını etkilemekte, akarsular, göller ve göletler donmakta, enerji üretimi aksamakta ve büyük ekonomik kayıplar yaşanmaktadır.
Karasal tropikal hava kütlesinin belli dönemlerde yurdumuzun güney ve güneydoğu yönlerinde etkili olması aşırı sıcaklıkların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durum canlı yaşamını ve ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkilemektedir.

AŞIRI SICAKLAR VE SOĞUKLARIN ORTAYA ÇIKARDIĞI SONUÇLAR NELERDİR?

AŞIRI SICAKLAR VE SOĞUKLARIN ORTAYA ÇIKARDIĞI SONUÇLAR NELERDİR?
1.Kuraklık
2. Birçok canlı türünde toplu ölümler
3.Tarım ürünlerinin zarar görmesi ve tarımsal üretimde düşüş
4.Enerji üretimi,tüketimi ve dağıtımında aksamalar
5.Don olayları
6.Ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkilenmesi
Aşırı sıcak ya da aşırı soğukların doğal sistemler üzerindeki en önemli etkisi kuraklıktır. Hava sıcaklığının uzun süre aşırı yüksek veya aşırı düşük değerlerde seyretmesi kuraklığın şiddetini de artırır. Buna bağlı olarak birçok canlı türünde toplu ölümler meydana gelir.

AŞIRI SICAKLAR VE SOĞUKLARIN ETKİLİ OLDUĞU YERLER NERELERİDİR?

AŞIRI SICAKLAR VE SOĞUKLARIN ETKİLİ OLDUĞU YERLER NERELERİDİR?
Dünya üzerinde küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak her yerde görülebilmektedir.

AŞIRI SICAKLAR VE SOĞUKLARIN OLUŞUM NEDENLERİ NELERDİR?

AŞIRI SICAKLAR VE SOĞUKLARIN OLUŞUM NEDENLERİ NELERDİR?
 Yılın belli dönemlerinde etkili olan gezici aşırı soğuk (kutbi – polar – kutuplardan gelen) ya da aşırı sıcak (tropikal – sıcak bölgelerden gelen )hava kütleleridir.

DOĞAL AFETLERİN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

DOĞAL AFETLERİN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
AŞIRI SICAKLAR VE SOĞUKLAR, (METEOROLOJİK KÖKENLİ DOĞAL AFET)
KURAKLIK, (METEOROLOJİK KÖKENLİ DOĞAL AFET)
ORMAN YANGINLARI, (METEOROLOJİK KÖKENLİ DOĞAL AFET)
ŞİDDETLİ RÜZGÂRLAR, (TAYFUN, KASIRGA, SİKLON) (METEOROLOJİK KÖKENLİ DOĞAL AFET)
AŞIRI YAĞIŞLAR, SEL VE TAŞKINLAR, (METEOROLOJİK KÖKENLİ DOĞAL AFET)
YILDIRIM DÜŞMESİ, (METEOROLOJİK KÖKENLİ DOĞAL AFET)


DEPREM, (TEKTONİK KÖKENLİ DOĞAL AFET)
VOLKANİZMA, (TEKTONİK KÖKENLİ DOĞAL AFET)
TSUNAMİ,  (TEKTONİK KÖKENLİ DOĞAL AFET)

KÜTLE HAREKETLERİ (HEYELAN, TOPRAK KAYMASI, ÇIĞ)Ülkemizde en çok görülen meteorolojik tehlikeler; şiddetli yağış (yağmur, kar, dolu), sel, taşkın, don, orman yangınları, kuvvetli rüzgâr, fırtına, çığ ve yıldırımdır. Doğal afetlerin oluşum sayıları dikkate alındığında kuvvetli rüzgâr ve sellere bağlı olarak meydana gelen afetler ilk sırayı almaktadır.

Meteorolojik afetler için alınacak önlemler; acil durum planları, iyi çalışan bir erken uyarı sistemidir. Bunlar olağanüstü hava olaylarına bağlı zararın azaltılmasını sağlayacaktır.